Felhasználási feltételek

RÓLUNK

Ismerje meg az általunk használt sütiket a Süti Tájékoztatónkból. Ön bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja weboldalunkon a Süti Nyilatkozat felirat alatt a hozzájárulását. Tiltakozását a szükséges sütik használata ellen az adatvedelem@mazak.hu e-mail címre írhatja meg. Tudjon meg többet a honlapon elhelyezett Adatvédelmi Tájékoztatónkból arról, kik vagyunk, hogyan léphet velünk kapcsolatba és hogyan kezeljük a személyes adatokat. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, közölje beleegyezési azonosítóját és dátumát, amikor a sütikezeléssel kapcsolatban hozzánk fordul.

Ezt a webhelyet (www.mazakeu.hu – a továbbiakban: „webhely”) a Yamazaki Mazak UK Ltd. (a továbbiakban: „Yamazaki Mazak UK”) üzemelteti. A Yamazaki Mazak UK Angliában és Walesben a 01508951 jegyzékszámon nyilvántartásba vett részvénytársaság, amelynek székhelye Badgeworth Drive, Worcester, WR4 9NF.

A WEBHELY HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET

Ön a webhelyet az alábbi feltételek, valamint a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával használhatja. A webhely használatával Ön korlátozás és megkötések nélkül elfogadja az alábbi feltételeket. Ha a feltételekkel nem ért egyet, akkor nem használhatja a webhelyet.

A WEBHELY KIZÁRÓLAG AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBELI ÜZLETI FELHASZNÁLÓKNAK KÉSZÜLT

A webhely az Egyesült Királyságban illetőséggel rendelkező személyeknek szól, és kizárólag üzleti célra használható. A webhelyet fogyasztók nem használhatják. A Yamazaki Mazak UK nem szavatolja, hogy a webhelyen vagy azon keresztül elérhető tartalom máshol is felhasználható, illetve elérhető.

A WEBHELYEN ELÉRHETŐ TARTALMAK FELHASZNÁLÁSA

A Yamazaki Mazak UK a webhelyhez, valamint az azon közzétett anyagokhoz fűződő valamennyi szellemi tulajdonjog tulajdonosa vagy engedélyese.  E műveket az egész világra kiterjedően szerzői jogi törvények és egyezmények védik. A Yamazaki Mazak UK minden ilyen jogot fenntart.
Ön a webhely bármely oldalának kivonatát letöltheti személyes használatra, továbbá felhívhatja szervezete más tagjainak figyelmét a webhelyen közzétett tartalomra.
A kinyomtatott vagy letöltött anyagokat semmilyen módon nem módosíthatja, továbbá az illusztrációkat, fotókat, video- és hangfelvételeket, valamint grafikus elemeket a hozzájuk tartozó szövegtől különválasztva nem használhatja fel.
A webhelyen elérhető tartalom szerzőjeként minden esetben kötelező a Yamazaki Mazak UK, illetve a tartalom azonosítható forrásának feltüntetése.
Ön a webhelyen található tartalom bármely részét kereskedelmi célra kizárólag a Yamazaki Mazak UK, illetve a licenctulajdonos engedélyével használhatja fel.

Eltérő nyilatkozat hiányában a webhelyen megjelenített védjegyek, emblémák és szolgáltatási védjegyek (a továbbiakban együttesen: „védjegyek”) a Yamazaki Mazak UK, illetve kapcsolt vállalatai tulajdonát képezik. A Yamazaki Mazak UK, annak kapcsolt vállalata, illetve a webhelyen megjelenített védjegyet birtokló harmadik fél írásbeli engedélye nélkül a webhely tartalma nem értelmezhető a webhelyen megjelenített védjegy használatára szóló engedélyként vagy jogosultságként. A webhelyen megjelenített védjegyek és egyéb tartalom a jelen feltételekben meghatározottaktól eltérő, illetéktelen felhasználása szigorúan tilos.

A YAMAZAKI MAZAK UK NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET VÍRUSOKÉRT, ÖN PEDIG NEM JUTTATHAT VÍRUST A WEBHELYRE

A Yamazaki Mazak UK nem garantálja, hogy a webhely biztonságos, illetve mentes a kártevőktől és vírusoktól.
Saját informatikai eszközeinek, számítógépes programjainak és platformjának a webhely eléréséhez szükséges konfigurálása az Ön felelőssége. Célszerű saját vírusvédelmi szoftvert használnia.
Ön nem élhet vissza a webhellyel azáltal, hogy arra szándékosan vírust, trójai programot, férget, logikai bombát, illetve egyéb rosszindulatú vagy technológiailag kártékony kódot juttat. Ön nem kísérelhet meg illetéktelen módon hozzáférni a webhelyhez, a webhelyet tároló kiszolgálóhoz, vagy a webhelyhez kapcsolódó egyéb kiszolgálóhoz, számítógéphez vagy adatbázishoz. Ön nem hajthat végre túlterheléses támadást (DoS) vagy elosztott túlterheléses támadást (DDoS) a webhely ellen. E rendelkezés megsértése a számítástechnikai eszközzel való visszaélésről szóló 1990. évi törvény (Computer Misuse Act) értelmében bűncselekménynek minősül. A jogsértést a Yamazaki Mazak UK bejelenti az illetékes igazságügyi hatóságoknak, és az Ön személyazonosságának felfedésével együttműködik azokkal. Jogsértés esetén az Ön jogosultsága a webhely használatára azonnali hatállyal megszűnik.

HIVATKOZÁS A WEBHELYRE

A Yamazaki Mazak UK kifejezett írásbeli engedélye nélkül Ön nem jogosult a webhelyről származó tartalom, illetve annak módosított változata újraközlésére.  
Ön hivatkozhat a webhelyre, ha ezt tisztességes és jogszerű módon teszi úgy, hogy azzal nem rontja, illetve nem használja ki a Yamazaki Mazak UK jó hírnevét. Nem hozhat létre azonban olyan hivatkozást, amely a Yamazaki Mazak UK részéről valótlan együttműködés, jóváhagyás vagy támogatás látszatát kelti.
Nem hozhat létre a Yamazaki Mazak UK webhelyére mutató hivatkozást olyan webhelyről, amelynek nem Ön a tulajdonosa.
A Yamazaki Mazak UK webhelye nem jeleníthető meg keretben más webhelyen, továbbá külső hivatkozás kizárólag a kezdőoldalra mutathat.
A Yamazaki Mazak UK fenntartja a jogot arra, hogy a hivatkozásra vonatkozó engedélyt értesítés nélkül visszavonja.
Ha a webhelyen található tartalomra a fentiektől eltérő módon kíván hivatkozni vagy azt a fentiektől eltérő módon kívánja felhasználni, írjon a websupport@mazak.co.uk címre.

A YAMAZAKI MAZAK UK NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A WEBHELYÉN HIVATKOZOTT WEBHELYEKÉRT

Ez a webhely harmadik felek webhelyeire és erőforrásaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások kizárólag tájékoztató jellegűek, és kényelmi célokat szolgálnak. A hivatkozott webhelyeket a Yamazaki Mazak UK nem ellenőrzi, továbbá nem felelős az azokon található tartalomért és hivatkozásokért. A saját webhelyén elhelyezett hivatkozás nem tekinthető úgy, hogy azzal a Yamazaki Mazak UK támogatja a hivatkozott webhelyet.

A YAMAZAKI MAZAK UK FELJOGOSÍTÁSA A FELTÖLTÖTT ANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁRA

A webhelyre továbbított információk, ideértve a kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat és hasonló információkat is (az adatvédelmi nyilatkozatban szabályozott személyes adatok kivételével), nem minősülnek bizalmasnak, és kezelésük ennek megfelelően történik. A Yamazaki Mazak UK nem tartozik kötelezettséggel az ilyen információk tekintetében, így azokat korlátozás nélkül sokszorosíthatja, felhasználhatja, valamint átadhatja más félnek. A Yamazaki Mazak UK tetszőleges célra, szabadon felhasználhatja az ilyen információkban foglalt ötleteket, elképzeléseket, know-how-t és technikákat, ideértve többek között a termékeknek az ilyen információk felhasználásával történő fejlesztését, gyártását és forgalmazását is.

A WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK ALKALMAZÁSA

A Yamazaki Mazak UK ezt a webhelyet elsősorban forgalmazói, üzleti vevői, valamint potenciális üzleti vevői számára hozta létre. A hivatkozott termékek és szolgáltatások nem feltétlenül érhetők el teljeskörűen, ezenkívül a Yamazaki Mazak UK bármikor módosíthatja a webhelyen bemutatott termékeket és szolgáltatásokat. Annak ellenére, hogy az elvárható mértékben törekszik a webhelyén található információk aktualizálására, a Yamazaki Mazak UK semmilyen szavatosságot nem vállal arra, hogy a webhelyén található információk naprakészek. A webhelyen található, termékkel kapcsolatos információk alkalmazása előtt egyeztessen a Yamazaki Mazak UK helyi képviselőjével.
A webhelyen található információk az általános, a jelenlegi állapotnak megfelelő tájékoztatást szolgálják, és NEM MINŐSÜLNEK SZAVATOSSÁGVÁLLALÁSNAK, IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE, VALAMINT A BITORLÁS HIÁNYÁRA VONATKOZÓ KELLÉKSZAVATOSSÁGOT. A webhelyen az információk közlése nem tanácsadási céllal történik. Feltétlenül kérje szakértő vagy specialista tanácsát, mielőtt a webhely tartalma alapján cselekszik, vagy cselekvéstől tartózkodik. Sem a Yamazaki Mazak UK, sem annak képviselői nem felelősek a webhelyen található hibákért vagy hiányosságokért.

A YAMAZAKI MAZAK UK FELELŐSSÉGE AZ ÖNT ÉRT VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT

A Yamazaki Mazak UK nem zárja ki, illetve nem korlátozza az Önnel szembeni felelősségét akkor, ha az jogszerűtlen lenne. Ide értendő a felelősség az olyan személyi sérülésért vagy halálesetért, amely a Yamazaki Mazak UK vagy alkalmazottai, megbízottai vagy alvállalkozói gondatlanságából származik, valamint a csalásért vagy hamis nyilatkozattételért való felelősség is.
Az Önnek szállított termékekkel kapcsolatos felelősség a Yamazaki Mazak UK mindenkor hatályos szállítási feltételeiben meghatározott módon korlátozható és zárható ki.
A Yamazaki Mazak UK a webhelyével, valamint az azon található valamennyi tartalommal kapcsolatban kizár mindennemű implicit feltételt, jognyilatkozatot vagy egyéb feltételt.
A Yamazaki Mazak UK nem tartozik felelősséggel Önnel szemben a szerződéses, szerződésen kívüli, jogszabályi vagy egyéb kötelezettség megszegése kapcsán (ideértve a gondatlanságot is) a következőkkel összefüggésben felmerült kárért vagy veszteségért akkor sem, ha az ilyen kár vagy veszteség előrelátható:

  • a webhely használata vagy használatának meghiúsulása; vagy
  • a webhelyen megjelenített tartalom felhasználása vagy alkalmazása.

A Yamazaki Mazak UK különösen az alábbi esetekben zárja ki felelősségét:

  • elmaradt nyereség, árbevétel, forgalom vagy egyéb bevétel;
  • az üzletmenet zavara;
  • a tervezett megtakarítás elmaradása;
  • üzleti lehetőség elmaradása, cégérték vagy jó hírnév elvesztése;
  • egyéb közvetett vagy következményi veszteség, illetve kár.

A YAMAZAKI MAZAK UK A WEBHELYET FELFÜGGESZTHETI VAGY MEGSZÜNTETHETI

A Yamazaki Mazak UK a webhelyét díjmentesen teszi elérhetővé.
A Yamazaki Mazak UK nem garantálja, hogy a webhely vagy az azon található tartalom folyamatosan és zavartalanul rendelkezésre áll. A Yamazaki Mazak UK üzleti vagy működési okokból felfüggesztheti, megszüntetheti vagy korlátozhatja a webhely, illetve annak bármely része elérhetőségét.
Ön minden olyan személlyel, aki az Ön internetkapcsolatán keresztül fér hozzá a Yamazaki Mazak UK webhelyéhez, köteles megismertetni és betartatni a jelen felhasználási feltételeket és az egyéb vonatkozó feltételeket.

A YAMAZAKI MAZAK UK MÓDOSÍTHATJA A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET

A Yamazaki Mazak UK a felhasználási feltételeket e közlemény aktualizálásával bármikor módosíthatja. A webhely meglátogatásakor minden esetben keresse fel ezt az oldalt, hogy megismerje az akkor hatályos feltételeket.

A YAMAZAKI MAZAK UK MÓDOSÍTHATJA A WEBHELYET

A Yamazaki Mazak UK időszakosan frissítheti és módosíthatja a webhelyet a termékekben, a felhasználói igényekben, valamint a Yamazaki Mazak UK üzleti prioritásaiban bekövetkezett változásoknak megfelelően.

YAMAZAKI MAZAK UK ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A WEBHELY HASZNÁLATÁRA IS KITERJEDHET

A jelen felhasználási feltételek hivatkoznak a Yamazaki Mazak UK Adatvédelmi szabályzatára, amely a webhely használatára is vonatkozik. Az adatvédelmi szabályzat rögzíti azokat a feltételeket, amelyekkel a Yamazaki Mazak UK az Önről gyűjtött, illetve az Ön által megadott személyes adatokat feldolgozza. A webhely használatával Ön hozzájárul a feldolgozáshoz, továbbá kijelenti, hogy valamennyi Ön által közölt adat megfelel a valóságnak.

JOGVITA ESETÉN ALKALMAZANDÓ JOG

A jelen felhasználási feltételekre, valamint azok tárgyára és létrejöttére, továbbá a szerződésen kívüli jogvitákra és igényekre az angol jog az irányadó. A felek Anglia és Wales bíróságainak kizárólagos illetékességét kötik ki.
Kapcsolatfelvétel céljából írjon a websupport@mazak.co.uk címre.
Köszönjük, hogy meglátogatta webhelyünket.