Export Control

Export Control, - a szerszámgépek exportjának szabályozása

Export Control, - a szerszámgépek exportjának szabályozása

Az exportszabályozások olyan exporttermékeket és -technológiákat érintő, exportálókra kirótt korlátozások, amelyeket a nemzeti kormányok ítélnek szükségesnek egy vagy több okból kifolyólag.

Az export elengedhetetlen eleme a Yamazaki Mazak Ltd. és ügyfelei sikerének. Az Egyesült Királyságban készült gépek 85%-a kerül exportálásra, és a világ más különböző országaiban (pl. Japánban, Kínában és Szingapúrban) is készülnek olyan gépek, amelyeket export útján érkeznek az Ön országába. Összetettségüktől függően, szerszámgépeink kettős használat alapján szabályozás alá eshetnek civil és katonai felhasználhatóságuk miatt. Az ehhez szükséges pontosságot megkövetelő technológia is szabályozva van.

Gépeink exportálására akkor érvényesek az adott ország exportra vonatkozó előírásai, ha az export az Egyesült Királyság kormánya, az Európai Unió vagy a Japán kormány érintésével történik.

A szabályozások bizonyos típusú termékek és technológiák szállítását hivatottak korlátozni olyan országok és vállalatok számára, amelyek nukleáris, kémiai, biológiai fegyverek és tömegpusztító fegyverek, rakéták fejlesztését, gyártását, tárolását és szállítását támogatják, illetve olyan országok és vállalatok számára, amelyek veszélyeztethetik egy-egy ország biztonságát.

A Yamazaki Mazak Ltd. és ügyfeleinek közös érdeke, hogy megfeleljünk a hatályban lévő és a Mazak gépeit érintő exportszabályozó előírásoknak, bármely országban is legyen az adott gép. Az előírások be nem tartása súlyos büntetést vonhat maga után az érintett vállalatok és egyének esetében.

Ezért kérjük együttműködését, hogy minden szükséges információt meg tudjunk adni a hatóságok felé, amennyiben egy ország az exportszabályozás engedélyezési folyamatának keretén belül igényt tart erre.

Amennyiben ön cége  az Ex-Jugoszlávia valamelyik országában van bejegyezve, új Mazak gép vásárlása előtt kérjük, hogy mindenképpen tájékozódjon a saját országának helyi export control hatóságainál a szükséges import engedélyezési eljárás menetéről.

A Szerbiába és Bosznia Hercegovinába eladott gépek esetében nem elég megkérni a gép export –kiviteli engedélyét, az ügyfélnek kötelessége megkérni az import engedélyt is az adott ország szabályzata alapján.

Ezt az engedélyt legkésőbb 6 héttel a gép tervezett leszállítása előtt kell megkérnie a következő hivataloktól:

Bosznia és Hercegovina
Ministarstvo Vanjske Trgovine i Ekonomskih odnosa
71000 SARAJEVO, Musala 9.

Szerb Köztársaság
Ministarstvo Trgovine, Turizma i Telekomunkiacija
11000 BEOGRAD, Nemanjina 22.-26.

Amennyiben az ügyfélnek nincs import engedélye a gépre, a Mazak Magyarországi Fióktelepe nem adhat technikai /alkalmazástechnológiai segítséget, sem bárminemű műszaki információt

 

Export Control of machine tools

Export Control of machine tools

Export controls are limitations placed on exporters from exporting goods or technologies, where a government regards that limitation as necessary for any one or more of a number of reasons.

Exports are vital to the success of Yamazaki Mazak Ltd and our customers.  More than 85% of machines made in the UK are exported and machines are also manufactured and exported to you from other countries around the world including Japan, China and Singapore.  Our machine tools, depending on the complexity, may be controlled as dual use items that can be used for both civilian and military applications.  The technology needed to achieve such accuracy is also controlled.

All exports of our machines are subject to the export regulations of the country if export which in the main means those of the UK Government, the European Union and the Government of Japan.

These controls are designed to limit the supply of certain types of goods and technology to countries and companies associated with the development, manufacture, storage and delivery of nuclear, chemical and biological weapons of mass destruction, and to countries an organisations that might pose a threat to national security.

It is in the interest of both Yamazaki Mazak Ltd. and our customers that we comply with all effective export control regulations on a Mazak machine, in whichever country that machine is located.  Failure to do so may lead to serious penalties for the companies and for the individuals concerned.

If your company is based in one of the countries of the former Yugoslavia, please contact your local export control authority in your country for the necessary import licensing procedure before purchasing the new Mazak machine.

When machines are exported to Serbia or Bosnia and Herzegovina it is normal that both an export licence and import licence are required.  It is the customer’s responsibility to apply for an import licence, based on the regulation of the importing country.

It is recommended that the customer apply for an import licence 6 weeks prior to the planned delivery date by contacting the following offices:

Bosnia and Herzegovina
Ministarstvo Vanjske Trgovine i Ekonomskih odnosa
71000 SARAJEVO, Musala 9.

Republic of Serbia
Ministarstvo Trgovine, Turizma i Telekomunkiacija
11000 BEOGRAD, Nemanjina 22.-26.

If there is no import licence for the machine, the Mazak Branch Office in Hungary will not be permitted to supply any technical /application service to the customer if requested.